Bestuurlijk

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Paul Yaba:                        Voorzitter

Christian Onana:            Secretaris

Onno Manche:                Penningmeester

email:                                burkinavrienden@gmail.com

Robert Bognini:              Voorzitter AFUB

Bankrekening:                NL43 RABO 0178 2922 65

Onze partner:                 Impulsis