Bestuurlijk

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Yaba Paul Bognini:         Voorzitter

Christian Onana:            Secretaris

Onno Manche:                Penningmeester

email:                                burkinavrienden@gmail.com

Dofini Sieta:                    Voorzitter AFUB

Bankrekening:                NL43 RABO 0178 2922 65

Onze partner:                 Impulsis