Eerder gerealiseerd

 

Sinds de oprichting van de Stichting Vrienden van Burkina Faso Eindhoven zijn de volgende projecten gerealiseerd met giften vanuit Nederland:

  • In het dorp Koumbia werd een school voorzien van elektriciteit door middel van zonne-energie.
  • Het boren van een waterput in Nawiya: voor ieders gezondheid is schoon water een noodzaak. Nawiya ligt op 3 km afstand van de rivier de Mouhoun. Voorheen betrok de bevolking het water uit een niet overdekte put, die bovendien een deel van het jaar droogstaat. De bewoners waren dan genoodzaakt om 3 km heen en 3 km terug te lopen voor hun drinkwater. De geboorde put i.p.v. de huidige put bespaart veel werk. Behalve drinkwater is er dan ook water voor een groentetuin. DCF 1.0Heel belangrijk dus voor een goede gezondheid voor deze mensen. Foto’s van de boring en de ingebruikname van de put zijn te zien in de rubriek foto’s van deze website. Op die foto’s zijn de kinderen van de school te zien terwijl ze praktijklessen krijgen over het juiste gebruik van de pomp en het dagelijkse onderhoud.We hebben een startvoorraad medicijnen voor de apotheek bij het gezondheidscentrum te Koumbia gefinancierd.
  • Herstel van het schoolgebouw in Nawiya. Nawiya is een dorp met ruim 1500 inwoners. De meest dichtbij gelegen school lag op 10 km afstand van Nawiya. In Burkina Faso is niet zoals in onze landen een goed openbaar vervoer. Kinderen moesten dus lopen naar school, 10 km heen en 10 km terug. Iedere schooldag! De inwoners van Nawiya hebben enige jaren geleden een school gebouwd. DCF 1.0Dit gebouw bestaat uit drie klaslokalen en drie logementen voor de onderwijzers. Aangezien de dorpsbewoners over weinig financiële middelen beschikken is dit schooltje gebouwd met materiaal van beperkte levensduur. De lokalen waren al snel veranderd in ruïnes. De inwoners hadden AFUB benaderd om hen te helpen bij de bouw van een nieuwe school met solide bouwmateriaal. In 2003 zijn enkele mensen uit Nederland bij een bezoek aan AFUB ook in Nawiya geweest. Zij hebben met eigen ogen gezien dat een nieuwe school noodzakelijk was. In januari 2006 en weer in april 2006 heeft ook ons bestuurslid Onno Manche de projecten bezocht, ook in latere jaren heeft hij steeds de projecten bezocht. Het geld dat nodig is voor de herbouw van de school was in december 2006 precies bijeengebracht: €24.000,- . AFUB heeft ons echter van het heuglijke nieuws op de hoogte gesteld dat onverwachts een hulporganisatie van de overheid van Burkina Faso, de financiering van de herbouw van de school overgenomen heeft. Het geld dat wij daarvoor hadden bestemd kan nu gebruikt worden voor de bouw van het hoofdgebouw van een gemeenschapscentrum met educatieve en voorlichtingsdoeleinden.
  •  Bouw van een gemeenschapscentrum in Poura, bestaande uit drie afdelingen:DSC_0355
   • Een kantoor voor het houden van vergaderingen. Ook kunnen hier lessen cursussen gegeven worden voor jongeren. Men denkt dan aan bewustwordingscursussen, ICT-opleidingen, informaticagebruik e.a.
   • Een aparte ruimte voor vrouwen. De bevolking van de gemeente Poura is hoofdzakelijk van het platteland. Een groot deel is ongeschoold, en dat geldt met name voor vrouwen. Daarom wil men extra aandacht schenken aan ontwikkelingsmogelijkheden voor vrouwen. Dus voor hen een ruimte voor lessen in lezen, schrijven, het leren van plaatselijke talen, maar ook voor cursussen en leertrajecten voor handwerkzaamheden als weven, breien, zeep maken enz.
   • Een slaapruimte. Poura heeft geen hotel of eenvoudige overnachtingruimte. Mensen komen vaak van ver. Het is dus wel noodzakelijk om over een slaapruimte te beschikken, met aparte toiletten en een douchegebouwtje.