Gezondheidszorg

Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ligt ongeveer 50 km van de meeste dorpen in de regio. Daarom heeft AFUB met onze steun in 2 dorpen dependances kunnen bouwen, evenals twee kraamklinieken en een apotheek. Minstens 1 keer per week komt een arts uit het ziekenhuis de patiënten bezoeken. Er is permanent een verpleger, die ook de verantwoording voor het beheer van de apotheek Het complex heeft keukens, toiletten en douches, elektriciteit op zonne-energie en een waterput met pomp, die ook door de dorpsbewoners gebruikt kan worden. De woonruimte voor het personeel en de apotheek zijn voltooid.

Dit is één van de ziekenhuisjes die met onze steun gebouwd zijn. De kraamklinieken zijn op dezelfde wijze gebouwd.

Ziekenhuis

De financiering van de eerste medicijnen is gebeurd met financiële steun van Nederlandse apothekers.

DCF 1.0

De eerste medicijnen liggen klaar om uitgepakt te worden.